ul. mjr Hubala 19,
45-266 Opole

+48 77 4421429
pp54@pp54.eu

Redaktor

Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu usytuowane jest w centrum osiedla ZWM, z dala od ruchliwych jezdni. Placówka istnieje od 33 lat. W obecnym roku szkolnym 2018/2019 przedszkole liczy 10. oddziałów. Dwa oddziały przedszkola mieszczą się w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5. 

       W naszym przedszkolu funkcjonuje pięć oddziałów integracyjnych oraz pracuje u nas 36 nauczycieli, w tym specjalistów: oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog, psycholog, fizjoterapeuta, logopeda. Ogromna świadomość i odpowiedzialność nauczycieli pozwala zaspokajać potrzeby wszystkich dzieci, zwłaszcza dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

            Placówka posiada duże podwórko z własną górką saneczkową, na którym dzieci spędzają sporo czasu oraz dobrze wyposażoną salę gimnastyczną, gdzie realizowanych jest wiele zajęć ruchowych. W roku szkolnym 2018/19 plac przedszkolny został wyposażony w nowoczesny sprzęt do zabaw ruchowych na świeżym powietrzu. Kładziemy duży nacisk na aktywność fizyczną, która jest podstawą rozwoju dzieci. Od kilkunastu lat bierzemy udział w Osiedlowej Olimpiadzie Sportowej Przedszkolaków, gdzie dzieci uczą się zdrowej rywalizacji i wykazują się dużą sprawnością fizyczną. Uczestniczymy także w cyklicznej imprezie „Opolski Festiwal Skoków” z udziałem wielu sławnych sportowców. Nasze przedszkolaki bawią się z olimpijczykami i uświetniają imprezę swoimi występami. Szeroko pojęte bezpieczeństwo jest naszym oczkiem w głowie dlatego zagadnienie to jest planowane i szeroko realizowane w każdej grupie wiekowej.