ul. mjr Hubala 19,
45-266 Opole

+48 77 4421429
pp54@pp54.eu

Nasze przedszkole otrzymało CERTYFIKAT „PRZYJACIELA OPOLSKIEJ PRZYRODY” za wzorową popularyzację ochrony przyrody wśród wychowanków placówek oświatowych, ich rodziców i nauczycieli oraz wychowawców. Za uczenie dzieci kreatywnego myślenia, samodzielności i podejmowania inicjatyw, innowacyjność, odwagę w promowaniu poczynań ekologicznych.

10268083 scan1


Redaktor

Rozwój naszego przedszkola jest dla nas priorytetem. Dobrze znane nam oczekiwania ze strony środowiska korzystającego ze świadczonych przez nas usług motywują do ustawicznego podnoszenia jakości pracy naszego przedszkola.

W roku szkolnym 2016/2017 Przedszkole Publiczne nr 54 reprezentowane przez Jadwigę Bryk - dyrektora zawarło umowę o współpracy z Politechnika Opolską celem której jest organizowanie wspólnych przedsięwzięć rozwijających wśród przedszkolaków zainteresowanie tematyką techniczną oraz kulturą i sportem.

Nasze przedszkole jest placówką odznaczoną m.in. certyfikatem jakości
PARTNERSKIE PRZEDSZKOLE CERTYFIKAT JAKOŚCI IM. IRENY DZIERZGOWSKIEJ

certyfikatem potwierdzającym najwyższą jakość oferowanych usług edukacyjnych ZADOWOLONY KONSUMENT