ul. mjr Hubala 19,
45-266 Opole

+48 77 4421429
pp54@pp54.eu

Redaktor

kadra

Nasz zespół to wysoko wykwalifikowani nauczyciele dążący do rozwoju własnych umiejętności, doskonalący się na kursach i warsztatach, poszukujący nowych metod i rozwiązań pozwalających na osiąganie wszechstronnego rozwoju dziecka we współdziałaniu z rodziną.  
W przedszkolu pracuje 26 nauczycieli o wysokich kwalifikacjach pedagogicznych.
Nauczyciele legitymują się wyższym wykształceniem w zakresie:
- Edukacja elementarna
- Edukacja wczesnoszkolna i arteterapia
- Fizjoterapia
- Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
- Pedagogika socjalna i opiekuńcza
- Psychologia
- Teologia katechetyczno-pastoralna
- Terapia pedagogiczna z oligofrenopedagogiką
- Terapia pedagogiczna z pedagogiką specjalną – pedagogiki opiekuńczej i pracy społecznej
- Wychowanie przedszkolne
- Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe,

oraz studiami podyplomowymi:
- Edukacja elementarna dzieci sześcioletnich
- Edukacja europejska
- Gimnastyka korekcyjna
- Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z elementami masażu
- Logopedia
- Oligofrenopedagogika
- Organizacja i zarządzanie oświatą,
- Pedagogika przedszkolna i opiekuńczo-wychowawcza
- Pedagogika wczesnoszkolna i szkolna logopedia
- Terapia pedagogiczna,
- Terapia pedagogiczna i oligofrenopedagogika.
- Zarządzanie zasobami ludzkimi.