ul. mjr Hubala 19,
45-266 Opole

+48 77 4421429
pp54@pp54.eu

INNOWACJE REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

ZABAWY Z LITERKAMI” (AUTOR: E. KURAŚ) 

Innowacja pedagogiczna pt. „Zabawa z literkami” zakłada wdrożenie między innymi do praktyki elementów metody globalnego czytania wg dr Ireny Majchrzak, metodę Glenna Domana jak i własne pomysły. Wprowadzenie niniejszej innowacji wynika z obserwacji zainteresowania dzieci pismem. Dlatego też założeniem innowacji jest wykorzystanie w codziennej pracy wymienionych metod, aby dziecko mogło wejść bez wysiłku w świat liter. Wiemy że im większe nasycenie słowem pisanym, tym łatwiej dziecku odkryć świat pisma.  

Realizując innowację będziemy starać się dobierać sposoby działań pedagogicznych tak, aby skorelować je z potrzebami i możliwościami dziecka.Innowacja realizowana w grupach: Muchomorki, Pszczółki, Żabki.

BEZPIECZNY MALUCH - BEZPIECZNY STARSZAK”
(AUTOR: K. ROKITA)

Zadaniem innowacji jest przekazanie dzieciom wiadomości o tym, jak dbać o własne bezpieczeństwo, jak unikać sytuacji ryzykownych mogących doprowadzić do zagrożenia zdrowia i życia dziecka. Innowacja zakłada przede wszystkim uświadomienie najmłodszych dzieci w zakresie niebezpieczeństw na jakie są narażone w miejscach, w których przebywają najczęściej, tj. w przedszkolu, w domu, na drodze. Ważnym jest, by dzieci potrafiły samodzielnie dokonywać świadomych wyborów, np. co do miejsca zabawy czy formy spędzania wolnego czasu. Istotą pracy będzie by dzieci znały ryzyko, jakie wiąże się z nieprzestrzeganiem zasad bezpieczeństwa. Poza profilaktyką podejmowania zachowań ryzykownych istotnym jest, by dzieci posiadały wiedzę oraz umiejętności jak zachować się w sytuacjach mogących stanowić dla nich zagrożenie życia lub zdrowia. Chodzi także o to, by najmłodsi potrafili w razie konieczności służyć pomocą innym ludziom, którzy znajdą się w trudnej sytuacji. Innowacja realizowana w grupie: Motylki.


MATEMATYKA NA WESOŁO” (AUTOR: ANNA MATUSZEWSKA)

Jest to innowacja pedagogiczna w zakresie metodycznym. Obejmuje zajęcia edukacyjne z obszaru: Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną. Troska o zapewnienie najpełniejszego rozwoju umiejętności matematycznych i poczucia wartości każdego dziecka stanowi główną przyczynę wprowadzenia innowacji. Podstawowym założeniem innowacji jest:
- wykorzystanie koncepcji prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej,
- wykorzystanie opracowanych i stworzonych przez autorkę innowacji gier matematycznych utrwalających zdobyte wiadomości i umiejętności,
- wykorzystanie podczas zajęć portalu edukacyjnego matzoo.pl,
- wykorzystanie podczas zajęć ciekawych, ale powszechnie dostępnych pomocy dydaktycznych takich jak klamerki, guziki, nakrętki, sznurki, spinacze, magnesy a także naturalnych okazów (kamieni, kasztanów, żołędzi, szyszek, itd.),
Innowacja „Matematyka na wesoło” ma wpłynąć na efektywność edukacyjną dzieci w edukacji matematycznej w naszym przedszkolu - tym samym na polepszenie jakości pracy placówki. Innowacja realizowana w grupie: Biedronki od listopada 2016r do czerwca 2019.


„Z TOBĄ CHCĘ OGLĄDAĆ ŚWIAT” (AUTOR: A. BOGOŃ)

Innowacja (przeznaczona dla grup integracyjnych) proponuje dzieciom zajęcia interesującą metodą, która rozwija ich rozwój wielozmysłowy. Metoda ta angażuje wszystkie zmysły czyli wzrok, słuch, dotyk, smak, węch. Przyroda i bogactwo natury , świat przyrody dostarcza nam różnorodnych bodźców, które kojarzą nam się z zapachem smakiem, kolorem. Zadaniem metody jest rozwijanie w jak największym stopniu zdolności dziecka , poszerzanie jego wiedzy o otaczającym świecie, a także integrowanie dzieci zdrowych z ich niepełnosprawnymi kolegami. Innowacja przeznaczona jest głównie dla dzieci 5, 6-letnich.
Innowacja realizowana w grupie:
Żabki


JESTEŚMY INNI. KAŻDY Z NAS WYJĄTKOWY

Idea tej innowacji wywodzi się z potrzeby propagowania tolerancji. Podczas jej realizacji chcemy zwrócić uwagę dzieci, nauczycieli oraz rodziców na to, że różny nie znaczy gorszy lub zły. Wiedza na temat przyczyn odmienności daj szanse na tolerancję, zaś tolerancja przynosi spokój i radość a także możliwość czerpania z relacji z osobami, które są od nas inne na jakiejkolwiek płaszczyźnie. Do innowacji chcemy zaprosić przedszkola z terenu miasta Opola. Będzie ona obejmowała spotkania i warsztaty dla nauczycieli oraz cykl scenariuszy zajęć, w których propagujemy wiedzę na temat różnych rodzajów niepełnosprawności, a także staramy się zwiększać wiedzę dzieci na temat ich samych czyli szeroko pojętą samoświadomość. Innowacja realizowana w grupie Pszczółek.

ZABAWY LOGOPEDYCZNE (P. DYMEK, K. JAKUBCZYK)


Innowacja jest formą grupowej profilaktyki logopedycznej w formie zabawowej dla dzieci przedszkolnych w grupie "Słoczeczek", realizowana jako cykl ćwiczeń prowadzonych 2 razy w tygodniu przez 15 minut. Dzięki zabawom logopedycznym, dzieci usprawniają motorykę narządów artykulacyjnych, wzbogacają język, przełamują lęk przed wypowiadaniem się i zdobywają nowe doświadczenia werbalne,co wspomaga ogólny rozwój dziecka. Innowacja realizowana jest w grupie: "Słoneczka".