ul. mjr Hubala 19,
45-266 Opole

+48 77 4421429
pp54@pp54.eu

Redaktor

WSZELKIE ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM DOSTĘPNE SĄNA STRONIE MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ;

klik

Redaktor

WSZELKIE ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ;
klik