ul. mjr Hubala 19,
45-266 Opole

+48 77 4421429
pp54@pp54.eu

Redaktor

Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu Publicznym nr 54 w Opolu – grupa dzieci młodszych (w wieku 3 i 4 lat)

PRZEDSZKOLE JEST CZYNNE DLA WSZYSTKICH GRUP W GODZINACH 6:00-19:00

Podstawa programowa realizowana jest w godzinach 6.00–16:00

Część I – poranna

6.30–8.20
Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Kontakty indywidualne, zabawy integrujące grupę, zabawy samodzielne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym.

8.20-9.00
Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Doskonalenie umiejętności samodzielneg i estetycznego spożywania posiłków, mycie zębów.

Część II – główna

9.00-10.00
Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego. Rozwijanie twórczej aktywności dzieci: umysłowej, muzycznej, plastycznej, ruchowej, teatralnej, itp.


10.00–10.20
Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience, pogadanki na temat zdrowego odżywiania się. Drugie śniadanie.

10.20-11.30
Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, do ogrodu przedszkolnego (nauka ubierania się, zapiania guzików, suwaków – doskonalenie czynności). Zabawy samodzielne w ogrodzie przy niewielkim udziale nauczyciela, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki i spacery – obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola. Zabawy z językiem obcym nowożytnym.

11.30–12.10
Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe oraz opiekuńcze w łazience. Czynności porządkowe.
Obiad – celebrowanie posiłku, realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.


Część III – poobiednia

12.10–13.45
Relaks – odpoczynek dzieci, słuchanie i czytanie bajek, muzyki relaksacyjnej – wyciszenie.

13.45–14.30
Obiad: II danie. Czynności samoobsługowe i higieniczne, pomoc w nakrywaniu do stołu, ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami, zachęcanie do spozywania wszystkich proponowanych potraw.

14.30–19.00
Zabawy samodzielne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy rytmiczne, zabawy ze śpiewem. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych, praca indywidualna z dziećmi, pobyt na świeżym powietrzu, rozchodzenie się dzieci.

*17.00-17.30- Podwieczorek (dla wszystkich dzieci, których pobyt jest zapisany po godzinie 17.00). Czynności higieniczne i samoobsługowe. Spożywanie posiłku.


Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu Publicznym nr 54 w Opolu – grupa dzieci starszych (w wieku 5 i 6 lat)

Podstawa programowa realizowana jest w godzinach 6.00–16.30
 
Część I – poranna

6.30–8.00
Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi na bliskie im tematy. Zabawy samodzielne – tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę w poczuciu bezpieczeństwa. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz praca z dzieckiem zdolnym. Zabawy integrujące grupę.

8.00–8.30
Poranne ćwiczenia gimnastyczne. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Zabawy rytmiczne.

8.30–9.10
Śniadanie – realizacja złożeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz w zakresie dbałości o zdrowie. 
Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Doskonalenie czynności samoobsługowych i higienicznych – mycie zębów.


Część II – główna

9.15–10.15
Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o program wychowania przedszkolnego. Organizowanie zabaw twórczych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci.

10.15–10.50
Przygotowanie do drugiego śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Drugie śniadanie.

10.50–11.45
Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, do ogrodu przedszkolnego (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapiania guzików, suwaków – doskonalenie czynności). Zabawy samodzielne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych. Zabawy z językiem obcym nowożytnym. Zabawy rytmiczne.

11.45–12.00
Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe. Pełnienie dyżuru – np. nauka nakrywania stołu do obiadu.

12.00–12.30
Obiad – celebrowanie posiłku. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

12.30–13.00
Relaks, odpoczynek dzieci, słuchanie i czytanie bajek, muzyki relaksacyjnej – wyciszenie.

13.45–14.30
Obiad: II danie. Czynności samoobsługowe i higieniczne, pomoc w nakrywaniu do stołu, ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami, zachęcanie do spozywania wszystkich proponowanych potraw.


Część III – poobiednia

14.00–19.00
Samodzielna zabawa dzieci – podejmowanie różnorodnych form działania przy niewielkim udziale nauczyciela. Praca indywidualna z dziećmi o charakterze wyrównawczo- stymulującym oraz praca dzieckiem zdolnym, dostosowanie zadań do możliwości dzieci. Spacer, obserwacje środowisk przyrodniczych. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych. Zabawy z językiem obcym nowożytnym.

*17.00-17.30- Podwieczorek (dla wszystkich dzieci, których pobyt jest zapisany po godzinie 17.00). Czynności higieniczne i samoobsługowe. Spożywanie posiłku.