ul. mjr Hubala 19,
45-266 Opole

+48 77 4421429
pp54@pp54.eu

wrobelki


Jesteśmy grupą dzieci 5. letnich. Bardzo chętnie uczęszczamy do przedszkola, jesteśmy bardzo ciekawi oraz uwielbiamy poznawać nowe rzeczy. Poznajemy świat poprzez zabawę, ruch na świeżym powietrzu, plastykę oraz muzykę. Uczymy się w grupie przestrzegania zasad zgodnego życia, ze szczególnym naciskiem na swobodne i kulturalne komunikowanie się wzajemne. Staramy się wspólnie rozwiązywać konflikty, umiejętnie radzić sobie w sytuacjach trudnych, dostrzegać różnice między dobrem a złem. W roku 2019/20 pracować będziemy w oparciu o "Program wychowania przedszkolnego- Wokół przedszkola", autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej, Joanny Lendzion, Wiesławy Żaby- Żabińskiej, wyd. MAC edukacja. 


Programy i innowacje realizowane w grupie Wróbelków:

Innowacja pedagogiczna "Bezpieczny maluch- bezpieczny starszak"
- autorstwa Krystyny Rokity i Lidii Sadowskiej.

Program "Mały artysta"-autorstwa Krystyny Rokity
Projekt edukacyjny "Poznajemy zawody"- autorstwa Agnieszki Kostrzewskiej

 

Nauczyciele pracujący w grupie: mgr Krystyna Rokita, mgr Agnieszka Kostrzewska
W pracy z dziećmi pomaga nam pani Bogusia 

Zajęcia dodatkowe w grupie Wróbelków:

Język angielski - wtorek i czwartek 11:00- 11:30

Zajęcie korekcyjno- ruchowe - środa 11:30- 12:00
Rytmika- poniedziałek 9:30-10:00
Religia- poniedziałek i środa -12:15- 12:45