O nas

 

Jesteśmy dużym dziesięciooddziałowym przedszkolem na osiedlu im. Armii Krajowej.
Placówka istnieje od 32 lat. W tym roku szkolnym uczęszcza do nas 225 dzieci.
W naszym przedszkolu funkcjonuje pięć oddziałów integracyjnych oraz pracuje u nas 36 nauczycieli.  Zatrudnianie specjalistów w placówce (oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog, psycholog, fizjoterapeuta, logopeda) oraz ogromna świadomość i odpowiedzialność nauczycieli pozwala zaspokajać potrzeby wszystkich dzieci, zwłaszcza dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
           Mamy duże podwórko z własną górką saneczkową, na którym dzieci spędzają sporo czasu oraz dobrze wyposażoną salę gimnastyczną, gdzie realizowanych jest wiele zajęć ruchowych. Kładziemy duży nacisk na aktywność fizyczną, która jest podstawą rozwoju dzieci. Od kilkunastu lat bierzemy udział w Osiedlowej Olimpiadzie Sportowej Przedszkolaków, gdzie dzieci uczą się zdrowej rywalizacji i wykazują się dużą sprawnością fizyczną. Uczestniczymy także w cyklicznej imprezie „Opolski Festiwal Skoków” 
z udziałem wielu sławnych sportowców. Nasze przedszkolaki bawią się z olimpijczykami
i uświetniają imprezę swoimi występami. Szeroko pojęte bezpieczeństwo jest naszym oczkiem w głowie dlatego zagadnienie to jest planowane i szeroko realizowane w każdej grupie wiekowej.