INFORMACJA

WSZELKIE ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ;
klik