Tematyka miesiąca - WRZESIEŃ

TEMATYKA KOMPLEKSOWA NA M-C WRZESIEŃ.

WRÓBELKI:

1. To jestem ja.

2. Moja grupa.

3. Moja droga do przedszkola.

4. Idzie jesień przez…las, park.