REGULAMIN RADY RODZICÓW

RADA RODZICÓW PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 54 W OPOLU

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Przewodniczący – Adam Kukla

Zastępca przewodniczącego – Marta Popielska

Skarbnik – Dorota Mazur

Sekretarz – Katarzyna Tomaszyło


Skład Komisji Rewizyjnej:

1.Katarzyna Wójcik
2.Patrycja Wedler
3.Bogdan Kamiński