REGULAMIN RADY RODZICÓW

RADA RODZICÓW PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 54 W OPOLU

 

Prezydium Rady Rodziców w składzie:

*Wioleta Tracz - przewodnicząca

*Adrian Bogacki – zastępca przewodniczącego

*Marta Tokarz – sekretarz

*Dorota Mazur – skarbnik                                               

                                                          

Komisja Rewizyjna w następującym składzie:

*Jacek Sobka – członek Komisji

*Joanna Skrętkowska - członek Komisji

*Maria Szymkowiak - członek Komisji