REGULAMIN RADY RODZICÓW

RADA RODZICÓW PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 54 W OPOLU

 

Prezydium Rady Rodziców w składzie:

*Wioleta Tracz - przewodnicząca

*Patrycja Wedler – zastępca przewodniczącego

*Dorota Mazur – skarbnik                                               

                                                          

Komisja Rewizyjna w następującym składzie:

*Joanna Skrętkowska - członek Komisji
*Emilia Szymkowiak - członek Komisji
*Tomasz Kubicki – członek Komisji