Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2019-2020

Rekrutacja do PSP - informacja dla Rodziców

Rozp. MEN z 16.03.2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkli szkół i placówek

Uchwała PP-Kryteria 2017 Dz. Urz. 2017 poz. 1108

Załącznik 1

Załącznik 2

Zarządzenie 2019