GRUPA VII „ŻABKI”

Grupa VII jest grupą integracyjną liczącą 20 dzieci. Przedszkolaki z naszej grupy są bardzo wesołe i pomocne. Ze względu na ich różnorodność, dzieci starają się na co dzień być dla siebie miłe i koleżeńskie, dzięki czemu atmosfera w grupie jest przyjazna. W naszej grupie pracuje dwóch nauczycieli prowadzących (pani Marzenka i pani Ewa) i dwóch nauczycieli wspomagających (pani Agnieszka i pani Małgosia), którzy wspomagają zarówno dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych jaki i dzieci zdrowe, jeśli one akurat potrzebują pomocy. Na co dzień pomaga nam w pracy pani Bożenka, a dba o czystość i przynosi pyszne obiady pani Małgosia.

Każde dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych funkcjonuje w oparciu o indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny opracowany przez zespół nauczycieli pracujących w grupie we współpracy z psychologiem, logopedą oraz rehabilitantem. Indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny dostosowany jest do możliwości, zainteresowań oraz potrzeb dziecka. W pracy wykorzystujemy alternatywne sposoby porozumiewania się – piktogramy, gesty Makaton, sekwencje stymulacyjne. Wszystkie dzieci w grupie integracyjnej realizują takie same treści programowe jak dzieci w pozostałych grupach, wzbogacone o zagadnienia związane z integracją.

W pracy dydaktyczno – wychowawczej realizuje m. in.:

 1. Program własny pani Marzeny Smereczyńskiej - ,,Mały matematyk”.
 2. Program własny pani Marzeny Smereczyńskiej i Ewy Kuraś - ,,Z ekologią na ty”.
 3. Innowacja pedagogiczna pani Ewy Kuraś - ,,Zabawy z literami”.
 4. Program własny pani Marzeny Smereczyńskiej - ,,Zabawy ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej dla dzieci 4 – 6 letnich”.
 5. Program własny nauczania języka angielskiego pani Małgorzaty Biernackiej i pani Agnieszki Chmiel – Płazy ,,English for kids”.
 6. Innowacja pedagogiczna pani Marzeny Smereczyńskiej, Ewy Kuraś, Agnieszki Hermanowicz, Małgorzaty Biernackiej ,,W krainie emocji”.
 7. Innowacja pedagogiczna ,,Mam autyzm – jestem przedszkolakiem”.
 8. Edukacja medyczna dla przedszkolaków ,,Zdrowy początek”.
 9. Aktywność muzyczno – ruchowa metody Batii Strauss.
 10. Elementy ruchu rozwijającego metody W. Sherborne.
 11. Elementy Kinezjologii Edukacyjnej.
 12. Program własny „W Muzycznej Krainie” Anna Matuszewskiej

Nawiązaliśmy współpracę z:

 • Miejską Biblioteką Publiczną – raz w miesiącu organizowane są zajęcia na terenie biblioteki
 • Publiczną Szkołą Podstawową nr 5
 • Publicznym Przedszkolem nr 51
 • Strażą Miejską
 • Publiczną Szkołą Podstawową nr 29
 • Szkołą Muzyczną
 • Policją
 • Narodowym Centrum Polskiej Piosenki
 • Teatr Lalki i Aktora w Opolu


 wrzesień 2016r.


październik 2016r.

listopad 2016

grudzień 2016r.

styczeń 2017r.

luty 2017r.

marzec 2017

kwiecień 2017r

maj 2017

czerwiec 2017