Grupa V – SÓWKI

Jesteśmy grupą integracyjną dzieci w wieku od 4-6 lat, w której jest 11 chłopców i 8 dziewczynek. Codziennie uczymy się czegoś nowego, pomagamy sobie, śpiewamy, tańczymy, kleimy, rysujemy, liczymy i poznajemy świat wszystkimi zmysłami.

W naszej grupie pracuje dwóch nauczycieli prowadzących – Małgorzata Biernacka i Anna Przybyłowicz oraz dwóch nauczycieli wspomagających – Monika Mateja-Rutkowska oraz Magdalena Bielecka. W pracy z dziećmi pomagają nam pani Stefania Ofczorz i pani Grażyna Szydziak.

W tym roku szkolnym pracę dydaktyczno-wychowawczą realizować będziemy w oparciu o program wychowania przedszkolnego „Kolorowy Start” wydawnictwa Mac Edukacja. W ciągu roku szkolnego 2017/2018 będziemy realizować także dodatkowe programy:      
     1  .program „W muzycznej krainie” (A. Matuszewska)

  1. program “English for kids” (A. Chmiel-Płaza, M. Biernacka)
  2. program „Kolorowe dni w przedszkolu” (A. Pokorna, M. Nowak)
  3. program „Czyste powietrze wokół nas”
  4. program „Akademia Aquafresh”
  5. program dwujęzyczności
  6. innowacja „Przedszkolne laboratorium wiedzy” (M. Mateja-Rutkowska,
    M. Bielecka)
  7. innowacja „Mistrz gotowania” (M. Bielecka, M. Biernacka, M. Smereczyńska, K. Jakubczyk)
  8. innowacja „Wszyscy jesteśmy zwycięzcami” (A. Pokorna, D. Foryś).

Każde dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych funkcjonuje w oparciu o indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny napisany przez zespół nauczycieli pracujących w grupie oraz psychologa, logopedę i rehabilitanta. Program ten dostosowany jest do potrzeb i możliwości dzieci. Wszystkie dzieci w grupie realizują te same treści programowe wzbogacone o elementy integracji oraz elementy metod wspierających rozwój dziecka, takich jak:

-       metoda Knillów,

-       metoda komunikacji alternatywnej „Makaton”,

-       metoda ,,Dobrego startu” M. Bogdanowicz,

-       metoda ,,Ruchu rozwijającego” W. Sherborne,

-       metoda ,,Aktywnego słuchania muzyki” B. Strauss,

-       metoda ,,Gimnastyki twórczej” R. Labana,

-       metoda ,,Kinezjologii edukacyjnej’’ P. Dennisona.


Tematyka – WRZESIEŃ

1.Nasza grupa
2.Jestem przedszkolakiem    
3.Uliczne sygnały
4.Nadeszła jesień