SŁONECZKA

Jesteśmy grupą integracyjną - wesołą i pełną pomysłów grupą trzylatków i czterolatków. Jesteśmy radośni i ciekawi wszystkiego co nas otacza. Nigdy się nie nudzimy. Nasze dni wypełnione są ciekawymi zajęciami i zabawami podczas których rozwijamy różne umiejętności. Malujemy, śpiewamy, liczymy, a także rozwijamy swoją sprawność fizyczną podczas codziennych zabaw w ogrodzie przedszkolnym.
        W przedszkolnej gromadce czujemy się wspaniale. Staramy się być samodzielni podczas spożywania posiłków, rozbierania, ubierania, załatwiania potrzeb fizjologicznych. Uczymy się wierszy, piosenek, tańczymy, a przede wszystkim dobrze się bawimy. Uczymy się dbać
o porządek, dzielić zabawkami, skupiać uwagę. Wspólnie staramy się przezwyciężyć nieśmiałość dzieci oraz dawać im poczucie bezpieczeństwa.  W grupie pracują nauczyciele: Marzena S., Patrycja D., Katarzyna J., Elżbieta P. Na co dzień pomaga nam w pracy pani Roma, a dba
o czystość i przynosi pyszne obiady pani Dzidka.
Pracujemy na Programie
edukacji przedszkolnej „Nasze przedszkole” 2017- zgodny z nową podstawą programową - MAC EDUKACJA- Małgorzaty Kwaśniewskiej,
Wiesławy Żaby-Żabińskej. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci. Praca dydaktyczno - wychowawcza dostosowana jest do możliwości, umiejętności i potrzeb dzieci. Realizujemy również programy własne:

-program zajęć rytmiczno- umuzykalniających ,,W Muzycznej Krainie’’
(A . Matuszewska)

-program nauczania j. angielskiego ,,English for kids’’ (M. Biernacka, A. Chmiel- Płaza)

-program dotyczący zdrowia i bezpieczeństwa ,,Kolorowe dni w przedszkolu’’ (M. Nowak i A. Pokorna)

-program ,,Zabawy ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej dla dzieci 4 – 6 letnich”(M.Smereczyńska)

W pracy z naszymi przedszkolakami wykorzystujemy elementy:

- metoda ,,Dobrego startu’’M.Bogdanowicz pomaga nam w usprawnianiu analizatora wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno - ruchowego,

- metoda ,,Ruchu rozwijającego’’ W.Sherborne poprzez ruch i dotyk dzieci nawiązują z sobą kontakt,

- metoda ,,Aktywnego słuchania muzyki’’ wg. B.Strauss wykorzystujemy tu elementy tańca,gestów, śpiewu i gry na instrumentach,

- metoda ,,Gimnastyki twórczej’’ R.Labana metoda ta daje dzieciom możliwość poznania własnego ciała i poruszania się w przestrzeni,

- metoda ,,Kinezjologi edukacyjnej’’ P.Dennisona aktywizuje układ nerwowy, ćwiczenia relaksują oraz uwalniają od stresu.

- metoda „Dziecięcej matematyki” E. Gruszczyk-Kolczyńskiej,

- metoda „Pedagogiki zabawy”,                      

- elementy metody Knillów,

- elementy muzykoterapii,

- elementy edukacji medycznej dla przedszkolaków ,,Zdrowy początek”.

Każde dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych funkcjonuje
w oparciu o indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny opracowany przez zespół nauczycieli pracujących w grupie we współpracy
z psychologiem, logopedą oraz rehabilitantem. Indywidualny program edukacyjno–terapeutyczny dostosowany jest do możliwości,    zainteresowań oraz potrzeb dziecka. W pracy wykorzystujemy alternatywne sposoby porozumiewania się – piktogramy, gesty Makaton, sekwencje stymulacyjne. Wszystkie dzieci w grupie integracyjnej realizują takie same treści programowe jak dzieci w pozostałych grupach, wzbogacone o zagadnienia związane z integracją. Przebywanie ze sobą dzieci o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej i fizycznej uczy opiekuńczości
i odpowiedzialności, dostrzegania problemów innych osób, uczy   akceptowania ograniczeń, wzbogaca wiedzę o człowieku i o życiu.

      

Zajęcia dodatkowe w grupie słoneczek :

Poniedziałek         11:00-11:15 - zajęcia rytmiczno – umuzykalniające

                           12-12:15 - Religia

Wtorek                  9:00-9:15 - Język Angielski

Środa                      8:30-8:45 - Zabawy ruchowe z elementami gimnastyki                                      korekcyjnej

Czwartek                9:00-9:15 - Język Angielski

                         12:00-12:15 - ReligiaMiesiąc Wrzesień - Tematyka   Kompleksowa

4.09-8.09 – PIERWSZY RAZ W                                                                          PRZEDSZKOLU

     11.09-15.09 – JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM

18.09-22.09 - BEZPIECZNE ULICE

     25.09-29.09 – NADESZŁA JESIEŃ