Słoneczka

Grupa V- „Słoneczka” liczy 20 dzieci. Jesteśmy grupą integracyjną już drugi rok. Część z nas uczęszczała już do przedszkola, dla niektórych jest to pierwsze doświadczenie w placówce oświatowej. Nauczyciele pracujący w grupie : pani Marzena S, pani Agnieszka P, pani Kasia J, pani Patrycja D.

W pracy z dziećmi pomagają nam panie Stefania O i Wiola J.

Przedszkolaki z naszej grupy są bardzo wesołe i pomocne. Ze względu na ich różnorodność, dzieci starają się na co dzień być dla siebie miłe i koleżeńskie, dzięki czemu atmosfera w grupie jest przyjazna. Jesteśmy wesołą i pełną pomysłów grupą 4 i 5-latków, składającą się z 8 chłopców i 12 dziewczynek. Uczymy się dbać o porządek, dzielić zabawkami, skupiać uwagę na zajęciach i pracy indywidualnej. Włączamy się również w liczne zajęcia i zabawy zorganizowane. Staramy się być samodzielni podczas spożywania posiłków, rozbierania, ubierania, załatwiania spraw fizjologicznych. Uczymy się wierszy, piosenek, tańczymy, a przede wszystkim dobrze się bawimy. Każde dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych funkcjonuje w oparciu o indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny opracowany przez zespół nauczycieli pracujących w grupie we współpracy z psychologiem, logopedą oraz rehabilitantem. Indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny dostosowany jest do możliwości, zainteresowań oraz potrzeb dziecka. Wszystkie dzieci w grupie integracyjnej realizują takie same treści programowe jak dzieci w pozostałych grupach, wzbogacone o zagadnienia związane z integracją. Przebywanie ze sobą dzieci o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej i fizycznej uczy opiekuńczości i odpowiedzialności, dostrzegania problemów innych osób, uczy akceptowania ograniczeń, wzbogaca wiedzę o człowieku i o życiu. życiu.  Z perspektywy czasu możemy stwierdzić, iż dzieci niepełnosprawne dobrze przystosowały się do życia w grupie, chętnie przychodzą do przedszkola. Obserwujemy, że stały się bardziej aktywne, bardziej skoncentrowane. Nie izolują się od innych, chętnie wspólnie się bawią, są sprawniejsze manualnie. Przyczyniło się do tego wiele ćwiczeń m.in. :zabawy stymulacyjno-kompensacyjne, w trakcie których usprawniamy percepcję słuchową, wzrokowo-ruchową oraz mowę  i logiczne myślenie.

Praca dydaktyczno – wychowawcza dostosowana jest do możliwości, umiejętności i potrzeb dzieci. Realizujemy ją w oparciu o :                                                                                      
-program wychowania przedszkolnego „Wokół przedszkola”- M. Kwaśniewskiej, W. Żaby-Żabińskiej- wydawnictwo Mac Edukacja,                  
-nowa podstawę programową.                                                                         

W pracy wykorzystujemy pozycje książkowe przeznaczone dla dzieci 4 i 5- letnich pt. „Olek i Ada" (podręcznik, karty prac, wyprawka).

 

W pracy realizować będziemy programy  oraz innowacje
               
-Program własny „Świat zmysłów” – Małgorzata P , Marzena S, Dominika F, Ewa K.;  Program prozdrowotny „ Edukacja medyczna dla przedszkolaków-Zdrowy początek” Program zajęć ruchowych z elementami gimnastyki korekcyjnej dla grupy dzieci w wieku 4-6 lat – Marzena S;                                                                          Program własny „ABC Matematyki” dla dzieci 4-6 letnich- Marzena S.       
Program ,, Kolorowe dni w przedszkolu” Alicja P, Małgorzata N
Program ,, Baw się i bądź bezpieczny’’ Alicja P, Małgorzata N
Program ,,English for kids" Agnieszka P, Małgorzata P
Program ,,Zabawy ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej”
Program zajęć rytmiczno-umuzykalniających „W Muzycznej Krainie” 

Innowacja pedagogiczna „Ja potrzebuję Ciebie"-Karolina N, Katarzyna J,  Anna P, Patrycja D
Innowacja pedagogiczna „Zabawy logopedyczne ” – Patrycja D , Katarzyny J Innowacja „Przyjaciel na czterech łapach” – Alicja P, Magdalena B, Beata G, Katarzyna J;

Metody, których wybrane elementy stosujemy w pracy to :

- metoda ,,Dobrego startu” M. Bogdanowicz- pomaga nam  w usprawnianiu analizatora wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno - ruchowego,

- metoda ,,Ruchu rozwijającego” W. Sherborne - poprzez ruch  i dotyk dzieci nawiązują między sobą kontakt,

- metoda ,,Aktywnego słuchania muzyki”   Batii Strauss -wykorzystujemy elementy tańca, gestów, śpiewu i gry na instrumentach,

- metoda ,,Gimnastyki twórczej” R. Labana - dzieci poznają własne ciało i sposoby poruszania się w przestrzeni;

W naszej grupie korzystamy także z wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się ( piktogramy oraz metoda ,,Makaton”- dzięki tej metodzie komunikujemy się z dziećmi w formie gestów ).

W tym roku szkolnym planujemy kontynuować-oraz nawiązać- współpracę ze środowiskiem lokalnym:

-Szkoła Podstawowa nr 5 ,
-Szkoła Podstawowa nr 29 ,
-Straż Miejska ,
-Straż Pożarna,
-Policja,
-Miejska Biblioteka Publiczna,
-Szkoła Muzyczna,
-Przedszkole Publiczne nr 51,                                                                          -Narodowym Centrum Polskiej Piosenki,                                               
-Teatr Lalki i Aktora w Opolu
-Gospodarstwo Agroturystyczne w Gosławicach,                                                  -Zakłady pracy- m.in. piekarnia, zegarmistrz, poczta, itp.

ZAJĘCIA DODATKOWE W GRUPIE SŁONECZEK :

PONIEDZIAŁEK
11:00-11:30- zabawy ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej

WTOREK
10.00 -10:30 język angielski

ŚRODA
13.45-14.15 – religia

CZWARTEK
10.00 -10.30 język angielski

PIĄTEK
11:15-11.45 zajęcia rytmiczno umuzykalniające
13.45-14.15 – religia