PSZCZÓŁKI

Nasza grupa to oddział VI integracyjny - "Pszczółki". Część z nas uczęszczała już do przedszkola, dla niektórych jest to pierwsze doświadczenie w placówce oświatowej. Opiekują się nami panie: Anna Bogoń, Dominika Foryś , Beata Górska i Monika Mateja. Nauczycielki dbają abyśmy się czuli dobrze i bezpiecznie.
Doskonalimy rysowanie szlaczków, liczenie, bo część z nas w przyszłym roku szkolnym pójdzie już do szkoły. Uczymy się nowych wierszy, piosenek. Często przebywamy na świeżym powietrzu na placu zabaw lub na spacerze po osiedlu.

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych realizujemy m.in. poprzez dostosowanie metod, programów, środków dydaktycznych do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka niepełnosprawnego oraz pracę indywidualną, a także kompleksowe oddziaływania specjalistów (psycholog, logopeda, rehabilitant) oraz rodziców.

Przebywanie ze sobą dzieci o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej i fizycznej uczy opiekuńczości i odpowiedzialności, dostrzegania problemów innych osób, uczy akceptowania ograniczeń, wzbogaca wiedzę o człowieku i o życiu.

Z perspektywy czasu możemy stwierdzić, iż dzieci niepełnosprawne dobrze przystosowały się do życia w grupie, chętnie przychodzą do przedszkola. Obserwujemy, że stały się bardziej aktywne, mniej agresywne, bardziej skoncentrowane. Nie izolują się od innych, chętnie wspólnie się bawią, są sprawniejsze manualnie.Przyczyniło się do tego wiele ćwiczeń: zabawy stymulacyjno-kompensacyjne, w trakcie których usprawniamy percepcję słuchową, wzrokowo-ruchową oraz mowę i logiczne myślenie.

W grupie VI „Pszczółki” realizowane są następujące programy i innowacje:

 • Program wychowania przedszkolnego "Nasze Przedszkole" M. Kwaśniewskiej, W. Żaby-Żabińskiej, MacEdukacja
 • Program „Optymistyczne Przedszkole”
 • Program „Czyste powietrze wokół nas” inicjowany przez Sanepid
 • Program "Kolorowe dni w przedszkolu"( A. Pokorna, M. Nowak)
 • Innowacja pedagogiczna "Mam autyzm. Jestem przedszkolakiem" (A.Pokorna, B. Hantulik, B. Uglis, M. Brandygier, A. Bogoń, D. Foryś, B. Górska, E. Kuraś, M. Mateja)
 • Innowacja pedagogiczna "Z tobą chcę oglądać świat" (A. Bogoń)
 • Innowacja pedagogiczna „Zabawy z literkami” (E. Kuraś)
 • Innowacja pedagogiczna "Wszyscy jesteśmy zwycięzcami" (A. Pokorna, D. Foryś)
 • Program "Akademia Aquafresh"
 • Aktywność muzyczno – ruchowa metody Batii Strauss.
 • Elementy ruchu rozwijającego metody W. Sherborne.
 • Elementy Kinezjologii Edukacyjnej.
 • Elementy metody Knillów
 • Elementy metody R. Labana
 • Zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej.
 • Program zajęć rytmiczno-umuzykalniających„W Muzycznej Krainie”
 • Język angielski.
 • W naszej grupie korzystamy także z wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się w oparciu o piktogramy oraz Program Językowy Makaton.

Informacje o współpracy ze środowiskiem lokalnym:

Planujemy utrzymywać współpracę z:

 • Szkołą Podstawową nr 5 w Opolu
 • Szkołą Podstawową nr 29 w Opolu
 • Strażą Miejską w Opolu
 • Strażą Pożarną
 • Biblioteką Publiczną
 • Szkołą Muzyczną
 • Przedszkolem Publicznym nr 51 na osiedlu Armii Krajowej

wrzesień 2016r.

październik 2016r.

listopad 2016

grudzień 2016r.

styczeń 2017r.

luty 2017r.

marzec 2017

kwiecień 2017r

 maj 2017

czerwiec 2017