Grupa IV „Pszczółki”

Nasza grupa to oddział VI integracyjny - "Pszczółki". Wszystkie dzieci w naszej grupie uczęszczają do przedszkola już kolejny rok. Opiekują się nami panie: Alicja Pokorna, Joanna Dębska, Dominika Foryś i Aleksandra Kasiura. Nauczycielki dbają abyśmy się czuli dobrze i bezpiecznie.
Doskonalimy rysowanie szlaczków, głoskowanie, liczenie, bo część z nas w przyszłym roku szkolnym pójdzie już do szkoły. Uczymy się nowych wierszy, piosenek. Często przebywamy na świeżym powietrzu. Bawimy się wówczas na placu zabaw lub spacerujemy po najbliższej okolicy.

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych realizujemy m.in. poprzez dostosowanie metod, programów, środków dydaktycznych do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka niepełnosprawnego oraz pracę indywidualną, a także kompleksowe oddziaływania specjalistów (psycholog, logopeda, rehabilitant) oraz rodziców.

Nasze już wieloletnie doświadczenie pokazuje, iż przebywanie ze sobą dzieci o wyraźnie zróżnicowanych potrzebach, zainteresowaniach, możliwościach uczy tolerancji i opiekuńczości, dostrzegania problemów innych osób, uczy akceptowania ograniczeń, wzbogaca wiedzę o człowieku i o życiu.


W grupie VI „Pszczółki” realizowane są następujące programy i innowacje:

1.Program wychowania przedszkolnego "Nasze Przedszkole" M. Kwaśniewskiej, W. Żaby-Żabińskiej, MacEdukacja

2. Program „Optymistyczne Przedszkole”

3. Program „Czyste powietrze wokół nas” inicjowany przez Sanepid

4.Program "Kolorowe dni w przedszkolu"( A. Pokorna, M. Nowak)

5. Innowacja pedagogiczna "Z tobą chcę oglądać świat" (A. Bogoń)

6. Innowacja pedagogiczna „Zabawy z literkami” (E. Kuraś)

7. Innowacja pedagogiczna "Wszyscy jesteśmy zwycięzcami" (A. Pokorna, D. Foryś)

8. Program "Akademia Aquafresh"

9. Aktywność muzyczno – ruchowa metody Batii Strauss.
10. Elementy ruchu rozwijającego metody W. Sherborne.
11. Elementy metody Knillów
12. Elementy metody R. Labana
13. Zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej.
15. Program własny nauczania języka angielskiego „English for kids”

16. W naszej grupie korzystamy także z wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się w oparciu o piktogramy oraz Program Językowy Makaton.

   Informacje o współpracy ze środowiskiem lokalnym:

Planujemy utrzymywać współpracę z:

 • Szkołą Podstawową nr 5 w Opolu
 • Szkołą Podstawową nr 29 w Opolu
 • Strażą Miejską w Opolu
 • Strażą Pożarną
 • Biblioteką Publiczną
 • Szkołą Muzyczną
 • Fundacja Prodeste
 • Przedszkolem Publicznym nr 51 w Opolu
 • Przedszkole Publiczne nr 53 „Iskierka” w Opolu

  TEMATYKA NA MIESIĄC WRZESIEŃ- PSZCZÓŁKI

        
1. Witajcie w przedszkolu

2. Droga do przedszkola
3. Wspomnienia z wakacji

4. Nadeszła jesień