GRUPA V MUCHOMORKI

 Grupa Muchomorków liczy 20 dzieci. Jesteśmy grupą integracyjną już drugi rok. W naszej grupie prowadzone są zajęcia aktywizujące spontaniczną kreatywność dzieci. Postępujemy według zasady : uczyć - bawiąc się, bawić się- ucząc.

W naszej codziennej pracy oprócz dotychczas stosowanych metod rozpoczynamy międzyeuropejską współpracę w ramach programu eTwinning.

Nauczyciele pracujący w grupie : A.Pokorna, B.Hantulik, B.Uglis, M.Brandygier.

W pracy z dziećmi pomagają nam panie S.Ofczorz i G.Szydziak.

Pracę dydaktyczno - wychowawczą realizujemy w oparciu o program wychowania przedszkolnego ,,Trampolina - zanim zostaniesz uczniem’’ Elżbiety Kordos oraz programy własne :

- program ,, Kolorowe dni w przedszkolu”( A.Pokorna, M.Nowak )

- program ,, Baw się i bądż bezpieczny’’ (A.Pokorna, M.Nowak)

- program ,,W muzycznej krainie’’ (A.Matuszewska)

- program ,,English for kids’’ (A.Chmiel - Płaza, M.Biernacka)

- program ,, Przyjaciele Zippiego’’ (B.Uglis, B.Hantulik)

- program ,,Zabawy ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej’’ (M.Smereczyńska)

W pracy z naszymi przedszkolakami realizować będziemmy innowacje :

- innowacja ,, Mam autyzm jestem przedszkolakiem’’ ( A.Pokorna, D.Foryś, B.Górska, A.Bogoń, M.Mateja, M.Brandygier, B.Uglis, B.Hantulik, E.Kuraś)

- innowacja ,,Mamo, tato - baw się z nami’’ (A.Pokorna, M.Trybała, M.Nowak)

- innowacja ,,Wszyscy jesteśmy zwycięzcami’’ ( A.Pokorna, D.Foryś )

- innowacja ,,Zabawy z literkami’’ (E.Kuraś)

Wybrane elementy metod które stosujemy w pracy to :

- metoda ,,Makaton’’ dzięki tej metodzie komunikujemy się z dziećmi w formie gestów i piktogramów,

- metoda ,,Dobrego startu’’M.Bogdanowicz pomaga nam w usprawnianiu analizatora wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno - ruchowego,

- metoda ,,Globalnego czytania’’ G.Domana oswaja dzieci z wyrazami, uczy czytania,

- metoda ,,Ruchu rozwijającego’’ W.Sherborne poprzez ruch i dotyk dzieci nawiązują z sobą kontakt,

- metoda ,,Aktywnego słuchania muzyki’’ wg. B.Strauss wykorzystujemy tu elementy tańca,gestów, śpiewu i gry na instrumentach,

- metoda ,,Gimnastyki twórczej’’ R.Labana metoda ta daje dzieciom możliwość poznania własnego ciała i poruszania się w przestrzeni,

- metoda ,,Kinezjologi edukacyjnej’’ P.Dennisona aktywizuje układ nerwowy, ćwiczenia relaksują oraz uwalniają od stresu.

 wrzesień 2016r.


październik 2016r.

listopad 2016

grudzień 2016r.

styczeń 2017r.

luty 2017r.

marzec 2017

kwiecień 2017r

maj 2017

czerwiec 2017