GRUPA I „MUCHOMORKI”

Jesteśmy grupą dzieci trzyletnich i rozpoczynamy naszą przedszkolną przygodę w grupie pierwszej. To nasz pierwszy rok w przedszkolu. Poprzez różne zabawy wzajemnie się poznajemy. W naszej sali pełnej zabawek będziemy uczyć się malować, śpiewać, tańczyć a przede wszystkim wspólnie się bawić. Codzienna zabawa w przedszkolu będzie rozwijać nasze umiejętności.

Nauczyciele pracujący w grupie : J.Bryk, M.Trybała, B.Hantulik, A.Kaczor, J.Malicha, K.Niezgoda, A.Zawadzka.


W pracy z dziećmi pomagają nam panie :
L.Wawro, A.Maksymowicz.


Pracę wychowawczo – dydaktyczną i opiekuńczą będziemy realizować w oparciu o Program wychowania przedszkolnego ,, Nasze przedszkole” oraz programy własne nauczycieli :

- program zajęć rytmiczno – umuzykalniających ,,W muzycznej krainie’’ (A.Matuszewska)

- program nauczania języka angielskiego ,, English for kids” (M.Biernacka, A.Chmiel-Płaza)

- program ,, Zabawy ogólnorozwojowe z elementami gimnastyki korekcyjnej” (M.Smereczyńska)

- program ,,Kolorowe dni w przedszkolu” (A.Pokorna, M.Nowak)


Wybrane elementy metod, które będziemy stosować w pracy to :

- metoda ,, Ruchu rozwijającego” W.Sherborne

- metoda ,, Aktywnego słuchania muzyki” B.Strauss

- metoda ,, Pedagogiki zabawy” Klanza

- ,,Dziecięca matematyka” wg. Metody E.Gruszczyk – Kolczyńskiej

GRUPA I ,, MUCHOMORKI’’

Religia                                                   ŚR 14.15 – 14.30   PT 14.15 – 14.30

J.angielski                                             WT 9.45 – 10.00 CZW 9.45 – 10.00

Zajęcia rytmiczno- umuzykalniające     PN 10.45 – 11.00

Zajęcia ruchowe z elementami               ŚR 8.45 – 9.00

Gimnastyki korekcyjnej                   TEMATYKA KOMPLEKSOWA ,, MUCHOMORKI’’

  1. Pierwszy raz w przedszkolu