GRUPA IV "MOTYLKI"

 Nareszcie wrzesień i wróciliśmy do przedszkola. Większość z nas nie mogłasię już doczekać zabaw z koleżankami i kolegami, trochę tęskniliśmy też za naszymi paniami. Wprawdzie odeszło do starszaków trzech kolegów: Maciek,Łukasz i Marcin, ale mogliśmy powitać nowych: Czarka, Szymona i Wiktora.
Jesteśmy już średniakami, dużo umiemy, a nauczymy się jeszcze więcej.
Będziemy chodzić do biblioteki i na ciekawe wycieczki.

 Od tego roku szkolnego zajęcia dydaktyczne będziemy prowadzić w oparciu o podręcznik "Trampolina czterolatka" wydany przez PWN.
   "Trampolina" to kompleksowy cykl publikacji przeznaczony dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Wszystkie pozycje są zgodne z aktualną podstawą programową wychowania przedszkolnego. Materiały edukacyjne stanowią wzajemnie uzupełniającą się całość i można je z powodzeniem wykorzystać do pracy w grupach mieszanych wiekowo. Różnorodne ćwiczenia i polecenia w nim zawarte pozwalają na pracę z dziećmi o zróżnicowanych możliwościach edukacyjnych.  
Seria „Trampolina”:
- uczy samodzielnego myślenia i rozwija inteligencje wielorakie u  przedszkolaków 
- rzetelnie przygotowuje do nauki pisania, czytania i liczenia
- wspomaga rozwój społeczno-emocjonalny i psychoruchowy dziecka

 - służy wyrównywaniu szans edukacyjnych
- pomaga zdobyć wszystkie umiejętności niezbędne do podjęcia edukacji
  szkolnej.

Pracę dydaktyczno - wychowawczą realizujemy w oparciu o Program wychowania przedszkolnego PWN, programy własne oraz innowację pedagogiczną:
- Program rozwijający twórczą aktywność plastyczną „Mały artysta” (K. Rokita)
- Program zajęć rytmiczno-umuzykalniających „W Muzycznej Krainie” (A. Matuszewska)
- Program nauczania j. angielskiego „English for kids” (M. Biernacka, A. Chmiel-Płaza)
- Program ,,Zabawy ogólnorozwojowe z elementami gimnastyki korekcyjnej”
(M. Smereczyńska)
- Program dotyczący zdrowia i bezpieczeństwa „Kolorowe dni w przedszkolu” (M. Nowak
i A. Pokorna)
- Innowacja „Bezpieczny maluch - bezpieczny starszak” (K. Rokita, L. Sadowska)       


 wrzesień 2016r.


październik 2016r.

listopad 2016

grudzień 2016r.

styczeń 2017r.

luty 2017r.

marzec 2017

kwiecień 2017r

maj 2017

czerwiec 2017