GRUPA IV Grupa Misie

GRUPA IV Grupa Misie – 4 latki, czy ktoś nie zna tej gromadki?

Jesteśmy wesołą i pełną pomysłów grupą składającą się z 13 chłopców i 12 dziewczynek. Podczas pracy odkrywamy świat poprzez działanie, obserwację, poszukiwanie oraz dochodzenie do rozwiązywania różnych problemów. Pracujemy na podstawie programu „Trampolina” wyd. PWN oraz zgodnie z obowiązującą podstawą programową. W codziennej zabawie oraz edukacji pomaga Nam maskotka ,,Trampolinek’’. Uczymy się wierszy, piosenek, tańczymy a przede wszystkim dobrze się bawimy, dzięki czemu codziennie z radością i uśmiechem przychodzimy do naszej pięknej i kolorowej sali. Włączamy się również w liczne zajęcia i zabawy zorganizowane .Poza pracą dużo czasu spędzamy na dowolnej zabawie w sali i w ogrodzie przedszkolnym. Chodzimy również na spacery w trakcie których utrwalamy zasady bezpiecznego poruszania się po drodze a także obserwujemy zmieniającą się przyrodę.

W grupie pracują nauczyciele: Anna Kaczor oraz Justyna Malicha.W opiece nad dziećmi pomaga nam pani Teresa. Wspólnie staramy się przezwyciężyć nieśmiałość dzieci oraz dawać im poczucie bezpieczeństwa.

Praca dydaktyczno - wychowawcza dostosowana jest do możliwości oraz potrzeb dzieci. Realizujemy programy:

-program zajęć rytmiczno-umuzykalniających ,,W muzycznej Krainie’’

- program nauczania j. angielskiego ,,English for kids’’

-program dotyczący zdrowia i bezpieczeństwa ,,Kolorowe dni w przedszkolu’’

-program własny ,,Tańczące Brzdące’’

-program Powszechnej Dwujęzyczności ,,Dwujęzyczne Dzieci’’    


W pracy z dziećmi wykorzystywane są różne metody, tj. elementy pedagogiki zabawy, elementy metody ruchu rozwijającego W. Sherborne, elementy muzykoterapii, biblioterapii, teatroterapii oraz metoda aktywnego słuchania Batii Strauss

HARMONOGRAM ZAJĘĆ DODATKOWYCH:     

ZABAWY RUCHOWE Z ELEMENTAMI GIMNASTYKI  KOREKCYJNEJ WTOREK 11.30-11.45      
RELIGIA ŚRODA 14.45-15.00     PIĄTEK 14.45-15.00

J. ANGIELSKI WTOREK 9.30-9.45   CZWARTEK 9.30-9.45  

ZAJĘCIA RYTMICZNO-UMUZYKALNIAJĄCE PONIEDZIAŁEK 11.30-11.45

TEMATYKA KOMPLEKSOWA

Tydzień I: Wesołe przedszkole.
Tydzień II: Razem jest wesoło.
Tydzień III: To ja.
Tydzień IV: Kosz pani Jesieni.