GRUPA VIII „KRASNOLUDKI”

Grupa VIII Krasnoludki – to już ostatni rok w przedszkolu dla większości z nas. Jesteśmy wesołymi i uśmiechniętymi sześciolatkami w grupie integracyjnej. Uwielbiamy się uczyć i bawić. Codziennie czuwają nad nami nasze kochane Panie – Beata Górska, Iwona Łazarska, Beata Muzyk i Małgorzata Nowak. Na co dzień pomagają nam również Pani Ania i Pani Asia.

W tym roku szkolnym pracę dydaktyczno - wychowawczą realizujemy w oparciu o program wychowania przedszkolnego WSIP Kocham Przedszkole, na pakiecie Tropiciele 6latek i 5latek.

W pracy z dziećmi wykorzystywane są różne metody pracy:

- elementy metody Knillów,

- elementy metody Dobrego startu,

- elementy pedagogiki zabawy,

- elementy naturalnej metody nauki czytania Ireny Majchrzak,

- elementy metody ruchu rozwijającego W. Sherborne,

- elementy muzykoterapii i arteterapii,

- elementy metody aktywnego słuchania Batii Strauss,

- elementy kinezjologii edukacyjnej Dennisona,

- elementy metody gimnastyki twórczej Orffa i Labana.

Z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych pracujemy w oparciu o indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne, opracowane przez zespół nauczycieli i specjalistów, dostosowane do możliwości dzieci. Dzieci dodatkowo uczęszczają na indywidualne zajęcia
z psychologiem, pedagogiem, fizjoterapeutą i tyflopedagogiem.

Dodatkowe programy realizowane w ciągu roku szkolnego 2016/2017 to:
- Kolorowe dni w przedszkolu – autorstwa Małgorzaty Nowak i Alicji Pokornej

Dziecko wzrasta w kulturze swojego regionu – autorstwa Iwony Łazarskiej

English for kids - autorstwa Małgorzaty Biernackiej, Agnieszki Chmiel-Płazy

Baw się i bądź bezpieczny– autorstwa Małgorzaty Nowak i Alicji Pokornej

Program wychowawczy w zakresie bezpieczeństwa dzieci w Przedszkolu Publicznym Nr 54 w Opolu autorstwa Bożeny Hantulik, Joanny Dębskiej, Iwony Łazarskiej, Joanny Wróbel

- W muzycznej krainie autorstwa Anny Matuszewskiej

-Innowacja pedagogiczna "Mam autyzm. Jestem przedszkolakiem" (A.Pokorna, B. Hantulik, B. Uglis, M. Brandygier, A. Bogoń, D. Foryś, B. Górska, E. Kuraś, M. Mateja)

-Tanczące brzdące – autorstwa Beaty Muzyk i Justyny Malichy

- Program zdrowotny „ Biały ząbek” pod patronatem PCK

W tym roku kontynuujemy współpracę z:

- Przedszkolem Publicznym nr 51

- Szkołą Podstawową nr 5 w Opolu

- Szkołą Podstawową nr 29 w Opolu

- Szkołą Muzyczną

- Biblioteką Publiczną

- Strażą Pożarną

- Policją

-Strażą Miejską