GRUPA III „KRASNOLUDKI”

Krasnoludki grupa III -jesteśmy grupą integracyjną dzieci pięcioletnich, która kolejny rok wspólnie bawi się i uczy. Codziennie zdobywamy nową wiedzę. Razem pomagamy sobie, śpiewamy, tańczymy, malujemy, liczymy, gramy i poznajemy świat wszystkimi zmysłami. Uwielbiamy spacery, wycieczki oraz zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

Z radością przychodzimy do przedszkola bo nie grozi nam tutaj nigdy nuda. O to dbają nasze panie : Agnieszka Chmiel-Płaza, Beata Kubilas, Iwona Łazarska, Małgorzata Nowak oraz Magdalena Bella.

W tym roku szkolnym pracę dydaktyczno - wychowawczą realizujemy w oparciu o program wychowania przedszkolnego WSIP Przygoda z uśmiechem.

W pracy z dziećmi wykorzystywane są różne metody pracy:

- elementy metody Knillów,

- elementy metody Dobrego startu,

- elementy pedagogiki zabawy,

- naturalna metoda nauki czytania Ireny Majchrzak,

- elementy metody ruchu rozwijającego W. Sherborne,

- elementy muzykoterapii i arteterapii,

- metoda aktywnego słuchania Batii Strauss,

- elementy kinezjologii edukacyjnej Dennisona,

- elementy metody gimnastyki twórczej Orffa i Labana.

Z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych pracujemy w oparciu o indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne, opracowane przez zespół nauczycieli i specjalistów, dostosowane do możliwości dzieci. Dzieci dodatkowo uczęszczają na indywidualne zajęcia z psychologiem, pedagogiem, fizjoterapeutą i tyflopedagogiem.

Dodatkowe programy realizowane w ciągu roku szkolnego 2016/2017 to:
- Kolorowe dni w przedszkolu – autorstwa Małgorzaty Nowak i Alicji Pokornej

- Dziecko wzrasta w kulturze swojego regionu – autorstwa Iwony Łazarskiej

- English for kids - autorstwa Małgorzaty Biernackiej, Agnieszki Chmiel-Płazy

- Baw się i bądź bezpieczny– autorstwa Małgorzaty Nowak i Alicji Pokornej

- Program wychowawczy w zakresie bezpieczeństwa dzieci w Przedszkolu Publicznym Nr 54 w Opolu autorstwa Bożeny Hantulik, Joanny Dębskiej, Iwony Łazarskiej, Joanny Wróbel

- W muzycznej krainie autorstwa Anny Matuszewskiej

- Program promocji zdrowia psychicznego „Przyjaciele Zippiego”

- Program zdrowotny „ Biały ząbek” pod patronatem PCK

Innowacja kontynuowana w tym roku szkolnym to:

- Mamo, tato – baw się z nami – autorstwa Mirosławy Trybały, Małgorzaty Nowak i Alicji Pokornej

W tym roku szkolnym planujemy współpracę z:

- Przedszkolem Publicznym nr 51

- Szkołą Podstawową nr 5 w Opolu

- Szkołą Podstawową nr 29 w Opolu

- Szkołą Muzyczną

- Biblioteką Publiczną

- Strażą Pożarną

- Policją

 

 wrzesień 2016r.


październik 2016r.

listopad 2016

grudzień 2016r.

styczeń 2017r.

luty 2017r.

marzec 2017

kwiecień 2017r

maj 2017

czerwiec 2017