GRUPA II „BIEDRONKI”


Naszą grupę tworzy 12 dziewczynek i 13 chłopców. Jesteśmy radośni i ciekawi wszystkiego co nas otacza. Nigdy się nie nudzimy. Nasze dni wypełnione są ciekawymi zajęciami i zabawami podczas których rozwijamy różne umiejętności. Malujemy, śpiewamy, liczymy, a także rozwijamy swoją sprawność fizyczną podczas codziennych zabaw
w ogrodzie przedszkolnym. W przedszkolnej gromadce czujemy się wspaniale.

Nauczyciele pracujący w grupie: Anna Matuszewska, Agnieszka Zawadzka
W pracy z dziećmi pomaga nam pani Alina Maksymowicz.
Pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą realizujemy w oparciu o Program wychowania przedszkolnego „Nasze Przedszkole” M. Kwaśniewskiej, W. Żaby-Żabińskiej oraz programy własne nauczycieli:
- Program zajęć rytmiczno-umuzykalniających „W Muzycznej Krainie” (A. Matuszewska)
- Program nauczania j. angielskiego „English for kids” (M. Biernacka, A. Chmiel-Płaza)
- Program ,,Zabawy ogólnorozwojowe z elementami gimnastyki korekcyjnej”
(M. Smereczyńska)
- Program dotyczący zdrowia i bezpieczeństwa „Kolorowe dni w przedszkolu” (M. Nowak
i A. Pokorna)
i innowację „Matematyka na wesoło” (A. Matuszewska)

W pracy z naszymi przedszkolakami wykorzystujemy elementy:
- Dziecięcej matematyki wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej,
- „Metody Ruchu Rozwijającego” W. Sherborne,
- „Odimiennej metody nauki czytania” I. Majchrzak,
- Gimnastyki Twórczej R. Labana,
- muzykoterapii.

 

wrzesień 2016r.


październik 2016r.

listopad 2016

grudzień 2016r.

styczeń 2017r.

luty 2017r.

marzec 2017

kwiecień 2017r

maj 2017

czerwiec 2017