GRUPA IX „BIEDRONKI”

 

Naszą grupę tworzy 12 dziewczynek i 13 chłopców. Jesteśmy bardzo wesołą gromadką, którą cechuje naturalna aktywność, ciekawość świata, chłonność umysłu i duża „potrzeba ruchu”. W przedszkolu niezwykle aktywnie spędzamy czas: tańczymy, śpiewamy, liczymy, malujemy oraz bawimy się na świeżym powietrzu. Podczas wspólnych zajęć poznajemy otaczający nas świat oraz uczymy się zgodnie współdziałać ze sobą.

Nauczyciele pracujący w grupie: Anna Matuszewska, Agnieszka Zawadzka
W pracy z dziećmi pomaga nam pani Anna Nowak
 

Pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą realizujemy w oparciu o Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci „Nasze Przedszkole” 
M. Kwaśniewskiej, W. Żaby-Żabińskiej,

programy własne nauczycieli:
- Program zajęć rytmiczno-umuzykalniających „W Muzycznej Krainie” (A. Matuszewska)
- Program nauczania j. angielskiego „English for kids” (M. Biernacka, A. Chmiel-Płaza)
- Program ,,Zabawy ogólnorozwojowe z elementami gimnastyki korekcyjnej”
(M. Smereczyńska)
- Program „Kolorowe dni w przedszkolu” 
(M. Nowak, A. Pokorna,
innowację pedagogiczną „Matematyka na wesoło” (A. Matuszewska)

W naszej grupie realizujemy również Program Powszechnej Dwujęzyczności „DWUJĘZYCZNE DZIECI” 

W pracy z naszymi przedszkolakami wykorzystujemy m.in. elementy:- Dziecięcej matematyki wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej,
- „Metody Ruchu Rozwijającego” W. Sherborne,
- „Odimiennej metody nauki czytania” I. Majchrzak,
- Pedagogiki zabawy,

- „Aktywnego słuchania muzyki” wg Batti Strauss.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ:
Religia                               ŚR 12.30 - 13.00;    PT  12.30 - 13.00
J. angielski                        WT   10.30 - 11.00; CZW  11.00 - 11.30
Zajęcia rytmiczno-umuzykalniające                PN   9.30 - 10.00
Zabawy ruchowe z elementami                        ŚR  11.00 – 11.30
gimnastyki korekcyjnej