Biedronki
20180920 111559

Naszą grupę tworzą dzieci 4, 5 i 6-letnie: 12 dziewczynek i 13 chłopców. Wszyscy śmiało przekraczamy próg przedszkola. Jesteśmy radośni i ciekawi wszystkiego co nas otacza.  Nasze dni w przedszkolu wypełnione są ciekawymi zajęciami  i zabawami podczas których poszerzamy wiedzę o otaczającym świecie oraz rozwijamy różne umiejętności. Uczymy się także przestrzegania zasad zgodnego życia. Staramy się wspólnie rozwiązywać konflikty, umiejętnie radzić sobie w sytuacjach trudnych oraz dostrzegać różnice między dobrem a złem 

Pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą realizujemy w oparciu o Program edukacji przedszkolnej Wokół przedszkola M. Kwaśniewskiej, Joanny Lendzion, W. Żaby-Żabińskiej, programy własne nauczycieli:
- Program zajęć rytmiczno-umuzykalniających „W Muzycznej Krainie” (A. Matuszewska),
- Program „Kolorowe dni w przedszkolu” (M. Nowak i A. Pokorna),
- Program „Baw się i bądź bezpieczny” (M. Nowak i A. Pokorna),
- Program nauczania j. angielskiego „English for kids” (M. Biernacka, A. Chmiel-Płaza),
- Program ,,Zabawy ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej” (A. Pokorna)

i innowację pedagogiczną „Matematyka na wesoło” (A. Matuszewska).

Nauczyciele pracujący w grupie: Anna Matuszewska, Agnieszka Zawadzka
W pracy z dziećmi pomaga nam pani Anna Nowak

W pracy z naszymi przedszkolakami wykorzystujemy m.in. elementy metody:

- „Dziecięcej matematyki” E. Gruszczyk-Kolczyńskiej,

- ,,Ruchu Rozwijającego” W. Sherborne,

- ,,Aktywnego słuchania muzyki” wg. B. Strauss,

- Improwizacji ruchowej  R. Labana,

- Pedagogiki zabawy.

      

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

poniedziałek

Zajęcia rytm.-umuz.: 9.30 - 10.00

(Anna Matuszewska)

 

wtorek

Język angielski:11.30 - 12.00

(Anna Matuszewska)

 

środa

Zabawy ruchowe z el. gimnast. korekc.: 10.45 – 11.15
(Alicja Pokorna)

Religia: 12.30 - 13.00
(Maria Jarczewska)

czwartek

Język angielski:11.30 – 12.00

(Anna Matuszewska)

 

piątek

Religia: 12.30 - 13.00
(Maria Jarczewska)